Viktig information

Inför vårterminens uppstart imorgon informerar vi nu om några viktiga förändringar !

Vi kommer att införa mobilfri zon i våra matsalar, detta beslutet är grundat efter diskussioner i Skolrådet, i vårt matråd samt inom personalgruppen vid skolan.

Vidare har vi beslutat om att öppna stora skolhuset kl. 08:00 fortsättningsvis, beslutet är grundat av säkerhetsskäl.

Konsert imorgon

Imorgon tisdag är det våra elever i klass 9 som bjuder på en konsert för hela skolan kl. 13:00 i Medborgarhuset.

Elever på mellanstadiet slutar skoldagen cirka kl. 13:45.