Om skolan

AFS startade sin verksamhet 28 augusti 2006. Skolan ägs och drivs av Ahlafors Fria Skola Ekonomisk förening. I föreningens stadgar är inskrivit att ingen vinstutdelning sker.

På Ahlafors Fria Skola går ca 280 elever från förskoleklass till år 9.
Skolans dagliga verksamhet leds av rektor/pedagogisk ledare som tillsammans med profilutvecklare arbetar för att leda skolans verksamhet i enlighet med Ahlafors Fria Skolas riktlinjer och styrdokument. Profilutvecklare är under rektors ledning ansvarig för idrott respektive skapande.

Vi vill genom en tydlig och strukturerad verksamhet skapa en miljö där eleverna som studerar vid skolan skall ha möjlighet till att få goda kunskaper och känna lust att lära. Skolans mål är att alla elever skall utvecklas till ansvarstagande, kreativa och aktiva människor med en omvärldsuppfattning som gör dem till aktiva deltagare i de demokratiska processerna i vårt samhälle. Att skapa ett socialt klimat som gör att varje elev känner trygghet, gemenskap och respekteras är ett av skolans viktigaste åtaganden. Genom detta skapar vi också förutsättningar för att varje barn skall känna lust och glädje att lära. Skolan är mån om att ha balans mellan konkret och praktiskt arbete, därför har denna skola som speciell inriktning två olika profiler; idrott och skapande.

Skolan förväntar sig att elever, föräldrar och personal:

 • har ett förhållningssätt som innebär eget ansvar och egna initiativ
 • arbetar för att åstadkomma en skapande och kreativ miljö för lärande
 • aktivt informerar sig om skolsituationen
 • samverkar för att stärka elevens självförtroende för att våga ta nya utmaningar
 • arbetar aktivt för en atmosfär där yngre barn skall få goda förebilder bland de äldre barnen och där äldre eleverna känner ett ansvar för de yngre eleverna

Under skolår F-3 är profilerna integrerade i den dagliga undervisningen. Skapande och idrott blir arbetsmetoder och verktyg i lärandet. Från så 4 gör eleven sitt val av profil utifrån ett personligt intresse. Detta val genomsyrar elevens vardag och blir en drivkraft i den egna utvecklingen.

Aktuell information från respektive profil hittar du under klassidorna.

Idrottsprofil

Ett av våra mål med idrottsprofilen är att vi ska anpassa undervisningen så att eleverna utvecklas både som individ och som grupp. Vi försöker att förankra idrottens sociala värderingar hos eleverna. Man får vänta på sin tur, alla är lika viktiga, man ska inte fuska, man ska hjälpa varandra etc. Fair play är ett nyckeluttryck som vi arbetar efter.

På vår idrottsprofil satsar vi på såväl breddidrott, som på lite mer udda sporter som vi inte får in i den vanliga idrottsundervisningen. Exempel på detta kan vara Golf, beachvolleyboll och Paddeltennis för att nämna några. Vi ser det som oerhört viktigt att de äldre eleverna fungerar som förebilder och mentorer åt de yngre. Vi kommer att erbjuda en kvalitetsmässigt hög idrottsundervisning där eleverna kommer att utvecklas. Vi försöker även att få in lite mer tävlingsmoment och en något mer resultatinriktad idrott än i den vanliga idrottsundervisningen.  Vi vill även förbättra elevernas kondition och erbjuder pulshöjande träning i mindre grupper.

Vi bedriver profilen mestadels på Sjövallen som erbjuder fantastiska möjligheter med en fullstor konstgräsplan och fina gräsytor som vi får nyttja. Under vinterhalvåret delar vi upp oss i mindre grupper och är i Ledethallen, på STC och i vår egna lilla hall på skolan.

Skapande profil

Den skapande profilen på Ahlafors Fria skola syftar till att stärka elevernas språkliga förmåga. Språk använder vi för att kommunicera med varandra. Det är språk som skapar förutsättningar för att möta och kunna förstå andra människor. Kommunicera kan vi göra med ord, med bilder, med vår kropp eller med dessa olika uttryck tillsammans. Genom att träna upp elevernas förmåga att använda, förstå och tolka olika språkliga uttryck ger vi dem den största möjligheten att lära känna sig själva och andra. Den skapande profilen innebär till största delen att eleverna själva är skapande personer som individuellt och i grupp arbetar med olika estetiska uttryck. Genom att låta eleverna både uppleva vad andra skapat och få uppleva glädjen av det egna skapandet stärks deras självförtroende, självkännedom och sociala förmåga.

Målbeskrivning:

”I skolarbetet ska de intellektuella såväl som de praktiska, sinnliga och estetiska aspekterna uppmärksammas.” (Lgr11)

”Skolan ska stimulera elevernas kreativitet, nyfikenhet och självförtroende samt vilja till att pröva egna idéer och lösa problem.” (Lgr11)

”Eleverna ska få möjlighet att ta initiativ och ansvar samt utveckla sin förmåga att arbeta såväl självständigt som tillsammans med andra.” (Lgr11)

”Eleverna ska få uppleva olika uttryck för kunskaper. De ska få pröva och utveckla olika uttrycksformer och uppleva känslor och stämningar. Drama, rytmik, dans, musicerande och skapande i bild, text och form ska vara inslag i skolans verksamhet.” (Lgr11)

 • eleverna får upplevelser med så många sinnen som möjligt
 • eleverna får prova på olika uttryckssätt
 • eleverna får förståelse för hur man kan kommunicera med andra på oändligt många sätt; ”Att tala med kroppen”
 • eleverna tränar upp sin förmåga att använda, förstå och tolka olika språkliga uttryck
 • eleverna får möjligheten att lära känna sig själva och andra
 • eleverna för pröva på tekniker inom alla de skapande ämnena

Senaste nyheter

Prenumerera

Prenumerera på nyhetsinlägg.

En extra begäran om bekräftelse har nu skickats till din e-post.

Något gick fel, försök igen!

Kalender

< 2024 >
Juli
TiOnToFr
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031