Läsårstider 2024-2025

Styrelsen har fastställt läsårstiderna för kommande läsår, finns under fliken Information.

/ Thore