Skolskjuts 2021/2022

Det är dags att ansöka om skolskjuts inför läsår 2021/2022.

Ansökan görs digitalt på kommunens hemsida via e-tjänsterna och vi har i år ett eget alternativ, med klasser att välja.

Sista ansökningsdatum är 25 april för att vara garanterad ett busskort inför höstterminens start.
Busskorten distribueras till oss.

Vid frågor kontakta undertecknad

Med vänlig hälsning
Thore

Distansundervisning högstadiet

Hej !

Vi kommer att fortsätta med distansundervisning på högstadiet 7-9 i samband med terminsstarten tisdag 12 januari och tom fredag 22 januari, kan ev. förlängas.

Beslutet grundar sig på rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och Smittskydd Västra Götalands Regionen ( VGR ) samt att Ale kommuns högstadieskolor går över till distansundervisning under samma period.

Ytterligare information skickas via mail till berörda vårdnadshavare och elever.

Frågor kan ställas till undertecknad eller rektor Johan Laasonen.