Distansundervisning högstadiet

Hej !

Vi kommer att fortsätta med distansundervisning på högstadiet 7-9 i samband med terminsstarten tisdag 12 januari och tom fredag 22 januari, kan ev. förlängas.

Beslutet grundar sig på rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och Smittskydd Västra Götalands Regionen ( VGR ) samt att Ale kommuns högstadieskolor går över till distansundervisning under samma period.

Ytterligare information skickas via mail till berörda vårdnadshavare och elever.

Frågor kan ställas till undertecknad eller rektor Johan Laasonen.

Info om covid-19

Innan kommande torsdag den 17/9 då ny information om covid-19 är utlovad vill vi påminna om vår skolas rekommendationer gällande att vara hemma eller på skolan. Har eleven halsont, snuva, hosta eller andra symtom skall eleven vara hemma och symtomfri minst två dagar innan  man går tillbaka till skolan. Vi följer fortsatt strikt Folkhälsomyndighetens och Ale kommuns riktlinjer, allt för att minska risken för smittspridning.

Frågor kring detta besvaras av undertecknad.

Med vänlig hälsning
Thore