Viktig information

Störande och farliga föremål på högstadiet
 
Mobiltelefoner skall låsas in i respektive elevskåp under lektionstid. Personliga musikspelare (som ej har mobilfunktion) skall vara avstängda under lektionstid. M
usikspelare får vara i funktion om personal i pedagogiskt syfte anser att detta är berättigat.
Personal kan i undantagsfall låta elevs mobil vara i funktion om ex. vårdnadshavare skall söka kontakt med elev i viktigt ärende. 

Laddning av mobil får ej utföras i lektionssal under lektion.

Sålunda skall mobiler vid lektion oavsett tid eller plats  vara inlåsta í elevskåpen i A-huset.

Om elev ej hörsammar personals uppmaning avseende ovanstående får personal
omhänderta mobil resp. musikspelare. Dessa återlämnas vid skoldagens slut.
Rektor kontaktas om elev ej följer ovanstående.
Vårdnadshavare kontaktas och informeras. Händelsen dokumenteras

 

Ta gärna en diskussion med Era ungdomar och har Ni frågor är Ni välkomna att kontakta mig.

 

/Ingvald

Kvarglömda kläder

Vi har ett ”berg” av kvarglömda kläder och för att underlätta för er att hitta saknade klädesplagg kommer vi from tisdag 1 november att ha plaggen tillgängliga och sorterade i idrottshallen.

Frågor om detta kontakta undertecknad !

Thore 0303-740080

 

klader

14922944_1008859962593416_1585775130_o

Premiär

Idag har vi glädjen att hälsa dig välkommen till vår nya hemsida. Vi hoppas att Du som besökare skall finna den intressant och innehållsrik.
Vi kommer att hålla den aktuell genom nyhetsinlägg, dagsprogram som presenteras i kalendern på första sidan samt utförlig information på respektive klass sida.
Under fliken INFORMATION hittar Du bl.a blanketter m.m.
Vi hoppas också att sidan blir regelbunden besökt av vårdnadshavare, elever och alla andra som är intresserade av att följa vår verksamhet.
Kom gärna med synpunkter till undertecknad !

Vänligen Thore Skånberg