Rektor Johan informerar

Hej !

Nu är vi äntligen igång igen !

Full fart både på skolgården och i klassrummen, precis som det skall vara.
Detta år blev det en liten annorlunda skolstart där vi var tvungna att fortsätta ta hänsyn till Folkhälsomyndighetens riktlinjer gällande Covid-19. Klasserna började olika tider för att undvika ”stor” samling på skolgården. Detta fungerade mycket bra. Alla visade stor hänsyn till tiderna och bidrog på bästa sätt för att det skulle fungera. Tack !

Vidare så fortsätter vi med de rutiner som gällde i matsalen under vårterminen tills annan information kommer och likaså gäller det idrott utomhus.

Nu fortsätter vi det spännande arbete som ligger framför oss under höstterminen 20.

Med vänlig hälsning
Johan Laasonen
Rektor
Mail: johan.laasonen@ahlaforsfriaskola.se
0303-740380
0736-206882