Info om covid-19

Innan kommande torsdag den 17/9 då ny information om covid-19 är utlovad vill vi påminna om vår skolas rekommendationer gällande att vara hemma eller på skolan. Har eleven halsont, snuva, hosta eller andra symtom skall eleven vara hemma och symtomfri minst två dagar innan  man går tillbaka till skolan. Vi följer fortsatt strikt Folkhälsomyndighetens och Ale kommuns riktlinjer, allt för att minska risken för smittspridning.

Frågor kring detta besvaras av undertecknad.

Med vänlig hälsning
Thore