Busskort nästa läsår

Jag påminner er om att beställa busskort inför nästa läsår, detta gör ni direkt på kommunens hemsida, www.ale.se

Av cirka 100 kort är endast 20 beställda !