Rektor Johan informerar

Hej !

Nu är vi äntligen igång igen !

Full fart både på skolgården och i klassrummen, precis som det skall vara.
Detta år blev det en liten annorlunda skolstart där vi var tvungna att fortsätta ta hänsyn till Folkhälsomyndighetens riktlinjer gällande Covid-19. Klasserna började olika tider för att undvika ”stor” samling på skolgården. Detta fungerade mycket bra. Alla visade stor hänsyn till tiderna och bidrog på bästa sätt för att det skulle fungera. Tack !

Vidare så fortsätter vi med de rutiner som gällde i matsalen under vårterminen tills annan information kommer och likaså gäller det idrott utomhus.

Nu fortsätter vi det spännande arbete som ligger framför oss under höstterminen 20.

Med vänlig hälsning
Johan Laasonen
Rektor
Mail: johan.laasonen@ahlaforsfriaskola.se
0303-740380
0736-206882

Bergvärme

Arbetet med installation av bergvärme inleddes under långhelgen och det är borrat på fem ställen varav tre påverkar skolgården som blir begränsad under tiden som detta pågår. Vi hoppas på elevernas förståelse för detta.

Fight Corona

Fritidsklubben har påbörjat ett projekt där dem pärlar armband med texten ”FIGHT CORONA”.

Tanken är att sälja dessa för 50 kronor styck och att alla pengar skall doneras till forskningsarbete.

Armbanden finns att köpa på expeditionen och betalas genom swish 0734045762.

Skolidrott utomhus

För att försöka minska smittspridningen ska idrottslektioner från och med den 14 april i möjligaste mån ske utomhus, detta är den rekommendation som kommer från medicinskt ledningsansvarig skolsköterska i Ale kommun, en rekommendation som vi beslutat om att följa.

Vidare är rekommendationen den att bedriva aktiviteter som inte kräver duschning efteråt för att undvika omklädningsrum och duschar där det gärna kan bli trångt.

Uppmana eleverna att ta på sig bekväma och oömma kläder de dagar som de har idrottslektioner samt skor anpassande för verksamheten.

Moment som är viktiga för betygsättningen får genomföras på lämpligt sätt, till exempelvis i små grupper.

 

Ny rektor klar

Vi vill informera om att vi nu har klart med ny rektor och det är för många av oss ett känt ansikte, nämligen Johan Laasonen som tidigare jobbat här i Ale Kommun och då bl.a på Ledetskolan.

Johan som i år fyller 52 år har en diger bakgrund från skolans värld och har de senaste 20 åren tjänstgjort på Donner gymnasiet i Göteborg.

Johan tillträder tjänsten fredag 12 juni.