Skolrådsmöte 9 mars

Tisdagen den 9 mars håller skolrådet ett digitalt möte. Ni vårdnadshavare som önskar ställa frågor, lämna synpunkter till skolledningen är välkomna att maila till ledamöterna i respektive klass.