Skolskjuts

Ale kommun har genomfört vissa förändringar till kommande läsår vad gäller ansökan om busskort.

Blanketten är nu gemensam och finns under fliken Information/Blanketter på vår hemsida. Observera att den är två-sidig.

Helst önskar man att ansökan sker via deras e-tjänst, www.ale.se/utbildning&barnomsorg/grundskola/skolskjuts

Vid frågor är ni välkomna att kontakta mig på 070-740 36 34 eller mail thore.skanberg@ahlaforsfriaskola.se