Rektorsbyte

Vår nuvarande rektor Karin Södersten lämnar på egen begäran sin tjänst.

Arbetet med att rekrytera ny rektor har påbörjats.

Styrelsen har utsett Ingvald Lindström som tillförordnad rektor tills dess att tjänsten är tillsatt.