Skolrådsmöte

Onsdag 26 september håller vi vårt första skolrådsmöte detta läsår.

Har du som förälder frågor som du vill ställa till skolledningen mailar du dessa senast dagen innan till din klassrepresentant.