PARKERING

I samband med denna veckas föräldramöten är en rekommendation att när vår parkering är full parkera på Skapande kullen (fd. församlingshemmet) , vid slöjden samt vid Medborgarhuset. Ingen parkering får ske på trottoaren.