Busskort

Blanketter för busskort kommande läsår finns nu under fliken Information/Blanketter.

Ifylld ansökan skickas till undertecknad via e-post thore.skanberg@ahlaforsfriaskola.se eller ordinarie postgång Ahlafors Fria Skola, Box 3006, 449 14 Alafors.

Rekommenderar att snarast ansöka så kortet är klar till skolstarten.

Vid frågor slå en signal på 070-740 36 34 eller mail.

Vänligen Thore