Kvarglömda kläder

Vi har sorterat samtliga kvarglömda kläder och dessa finns nu att hämta i vår idrottshall under denna vecka 07:00-17:00. Ta kontakt med personalen på fritidshemmet.