Frånvaro rapportering

Tyvärr brister det i frånvaro rapportering från vårdnadshavare ! Det enklaste och säkraste sättet är att göra det i Skola 24. Saknas det inloggningsuppgifter kontaktar ni mig via mail så skickar jag aktiveringskod.

Det går också att maila direkt till www.sjukanmalan@ahlaforsfriaskola.se

Vänligen

Thore Skånberg

e-post: thore.skanberg@ahlaforsfriaskola.se