Välkommen Skolinspektionen

Idag hälsar vi representanter från Skolinspektionen välkomna till Ahlafors Fria Skola för tillsyn av vår verksamhet. Tillsynen pågår under två dagar och omfattar intervjuer med rektor Ingvald Lindström, pedagoger, elever samt med huvudmannen representerad av styrelseordförande Eleonor Dahllöw och Thore Skånberg.