Distansundervisning högstadiet

Hej !

Vi kommer att fortsätta med distansundervisning på högstadiet 7-9 i samband med terminsstarten tisdag 12 januari och tom fredag 22 januari, kan ev. förlängas.

Beslutet grundar sig på rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och Smittskydd Västra Götalands Regionen ( VGR ) samt att Ale kommuns högstadieskolor går över till distansundervisning under samma period.

Ytterligare information skickas via mail till berörda vårdnadshavare och elever.

Frågor kan ställas till undertecknad eller rektor Johan Laasonen.