Skolidrott utomhus

För att försöka minska smittspridningen ska idrottslektioner från och med den 14 april i möjligaste mån ske utomhus, detta är den rekommendation som kommer från medicinskt ledningsansvarig skolsköterska i Ale kommun, en rekommendation som vi beslutat om att följa.

Vidare är rekommendationen den att bedriva aktiviteter som inte kräver duschning efteråt för att undvika omklädningsrum och duschar där det gärna kan bli trångt.

Uppmana eleverna att ta på sig bekväma och oömma kläder de dagar som de har idrottslektioner samt skor anpassande för verksamheten.

Moment som är viktiga för betygsättningen får genomföras på lämpligt sätt, till exempelvis i små grupper.