Skolrådsmöte

Torsdag 27 februari är vårterminens första skolrådsmöte inbokat.

Kvällens skolrådsmöte är flyttad till tisdag 10 mars pga att vi träffar  sökande till rektorstjänsten.

Har du som vårdnadshavare frågor eller synpunkter som du önskar skolrådet tar upp så mejlar du dessa till dina klassledamöter.

Är du osäker på vilka som är ledamöter för din klass så kontaktar du  undertecknad via mail, thore.skanberg@ahlaforsfriaskola.se

/ Thore