Skolrådsmöte

På onsdag håller skolrådet möte och har du som vårdnadshavare frågor eller synpunkter som du vill ställa till skolledningen kontaktar du dina ledamöter i klassen senast onsdag lunch.