Skolskjuts

I fredags träffade jag Bodil Ahnoff på Ale Kommun för att diskutera de olägenheter indragningen av 412 inneburit för våra elever. Jag presenterade det material som kommit mig tillhanda och det fanns en stor förståelse för detta. Bodil kommer att träffa Västtrafik i början på oktober och det finns hopp om förändringar. Ny tidtabell börjar gälla 30 september vilket är väldigt positivt och den visar bl.a på en bättre lösning vad gäller morgontrafiken vid Himlaskolan men mycket återstår tills vi kan vara helt nöjda.

/ Thore