BUSS 412

Efter första skolveckan börjar vi nu tydligt se de konsekvenser indragningen av buss 412 drabbat våra elever.

Det vi från skolans sida gör nu är att jag samlar in all information jag får till mig och önskar därför att ni skickar mig detaljerat hur detta har påverkat såväl restid till och från skolan samt all övrig olägenhet som detta fullständigt felaktiga beslut orsakat.

Jag har en dialog med Västtrafik fortlöpande.

Maila till thore@ahlaforsfriaskola.se

Vänligen Thore Skånberg