Skolrådsmöte

Måndag 5 maj håller skolrådet det sista mötet detta läsår. Har du som vårdnadshavare frågor eller synpunkter som du vill att vi tar upp på mötet, är du välkommen att kontakta din klass representant alt. till undertecknad.

Vänligen Thore