Skolrådsmöte imorgon

Skolrådet sammanträder imorgon tisdag och respektive klassledamot tar emot ev. frågor från er vårdnadshavare som skall behandlas på mötet.