Sista dagen för enkäten

Idag fredag 19 oktober är sista dagen för er vårdnadshavare att svara på den enkät vi skickat till er, tyvärr är svarsfrekvensen i nuläget 37,2 % vilket inte är bra för skolan.