PÅMINNELSE ENKÄTEN

Vi påminner om att vi önskar att ni vårdnadshavare svarar på enkäten som vi skickat på mail till er. I dagsläget är det enbart 23,5 % som svarat.

Sista datumet är 19 oktober.

Saknar ni enkäten eller har frågor så kontakta Thore, 0303-740080 eller thore.skanberg@ahlaforsfriaskola.se