Skolrådsmöte ikväll

Ikväll är det skolrådsmöte och finns det frågor som du vill att rådet tar upp så mailar du detta till din klassledamot.