Ledighet för elev

Elever som skall ta körlektioner för moped bör förläggas till tider som inte inkräktar på elevens lektioner.

Föräldrar bör undvika att söka ledighet för sitt barn under tider då vi har nationella prov i år 6 och år 9 ( se skolverkets hemsida ).

År 6: 6 & 8 februari, 10 & 12 april samt 2 & 4 maj.

År 9: 13 & 15 mars, 11,18,20,24 samt 26 april, 7 & 9 maj

/ Rektor Ingvald Lindström