Påminnelse

Hej !

Jag vill påminna er som fortfarande inte ansökt om busskort för kommande läsår att göra detta snarast så att ert barn får busskortet i tid inför skolstarten.

Ansökan finns på vår hemsida och kan skickas till min e-postadress eller via vanlig postgång alt. lämna i vår brevlåda som står närmast busskuren.

Vänligen

Thore Skånberg