Busskort

Jag påminner er som avser att ansöka om busskort för nästa läsår att göra detta redan idag så kortet finns på plats här inför skolstarten i augusti.

Blanketter finner ni under fliken Information.

Ifylld blankett lämnas eller skickas till undertecknad.