Vårstädning 5 april

Vid senaste skolrådsmötet beslutades det om att arrangera en vårstädarkväll onsdagen den 5 april från kl. 17:00. Tanken är att städa våra skolgårdar och göra fönstren rena efter vintern. Att medverka denna kväll som är helt frivilligt uppskattas av oss alla och för att vi skall kunna förbereda med verktyg, materiel och korv & bröd vill vi få in en anmälan via mail till undertecknad; thore.skanberg@ahlaforsfriaskola.se senast tisdag 4 april.