Förskoleklass 2017/2018

From den 1 februari påbörjar vi arbetet med att kontakta vårdnadshavare till barn födda 2011 som kommer att erbjudas plats i förskoleklass till hösten.

Det innebär initialt att de 20 första i kön varav 12 har syskonförtur telefonledes får en förfrågan om intresset kvarstår.