Ansvar vid ledighet

I samband med sökt och beviljad ledighet ansvarar vårdnadshavare för att eleven får med sig ev. arbetsmaterial, detta tillhandahålles av klassföreståndaren.