Skolrådsmöte

På onsdag håller skolrådet möte och har du som vårdnadshavare frågor eller synpunkter som du vill ställa till skolledningen kontaktar du dina ledamöter i klassen senast onsdag lunch.

Nytt fritidskort

Jag har nu fått och registrerat de nya fritidskorten som kan avhämtas hos mig på expeditionen. Observera att det gamla kortet måste lämnas tillbaka i samband med att man hämtar det nya.

Skolskjuts

I fredags träffade jag Bodil Ahnoff på Ale Kommun för att diskutera de olägenheter indragningen av 412 inneburit för våra elever. Jag presenterade det material som kommit mig tillhanda och det fanns en stor förståelse för detta. Bodil kommer att träffa Västtrafik i början på oktober och det finns hopp om förändringar. Ny tidtabell börjar gälla 30 september vilket är väldigt positivt och den visar bl.a på en bättre lösning vad gäller morgontrafiken vid Himlaskolan men mycket återstår tills vi kan vara helt nöjda.

/ Thore

 

Ny rektor

Styrelsen har nu slutfört rekryteringen av ny rektor.

Hon heter Pia Kjeldsen och är för närvarande rektor vid en skola i Stenungsund.

Pia bor i Kungälv med sin familj och tillträder tjänsten den 2 december.

BUSS 412

Efter första skolveckan börjar vi nu tydligt se de konsekvenser indragningen av buss 412 drabbat våra elever.

Det vi från skolans sida gör nu är att jag samlar in all information jag får till mig och önskar därför att ni skickar mig detaljerat hur detta har påverkat såväl restid till och från skolan samt all övrig olägenhet som detta fullständigt felaktiga beslut orsakat.

Jag har en dialog med Västtrafik fortlöpande.

Maila till thore@ahlaforsfriaskola.se

Vänligen Thore Skånberg

Skolskjuts

Ale kommun har genomfört vissa förändringar till kommande läsår vad gäller ansökan om busskort.

Blanketten är nu gemensam och finns under fliken Information/Blanketter på vår hemsida. Observera att den är två-sidig.

Helst önskar man att ansökan sker via deras e-tjänst, www.ale.se/utbildning&barnomsorg/grundskola/skolskjuts

Vid frågor är ni välkomna att kontakta mig på 070-740 36 34 eller mail thore.skanberg@ahlaforsfriaskola.se