Information om Coronaviruset

Elever med symtom på luftvägsinfektion, även milda såsom hosta, andningssvårigheter eller feber skall stanna hemma för att minska risken för smittspridning gäller också om familjemedlemmar visar liknande symtom.  Kontakta 1177 för rådgivning.

Sjukanmälan görs enligt sedvanliga rutiner på Skola 24.

Folkhälsomyndigheten bedömer just nu risken för en allmän spridning som hög. Vi följer rekommendationerna från folhälsomyndigheten.

Friska elever skall vara på skolan som normalt, oavsett om de har vistats i utsatta områden eller inte.

Vid frågor kontakta Thore på tel. 0303-740080 eller 070-7403634

 

 

Lokalvårdare

Vi söker en lokalvårdare på 25 %. Arbetet kan utföras tidig morgon eller efter 16.00 och omfattar  4-5 dagar i veckan.

Mer information om tjänsten kontakta undertecknad på telefon 0303-740080 eller 070-7403634.

Vänligen

Thore Skånberg

Skolrådsmöte

Torsdag 27 februari är vårterminens första skolrådsmöte inbokat.

Kvällens skolrådsmöte är flyttad till tisdag 10 mars pga att vi träffar  sökande till rektorstjänsten.

Har du som vårdnadshavare frågor eller synpunkter som du önskar skolrådet tar upp så mejlar du dessa till dina klassledamöter.

Är du osäker på vilka som är ledamöter för din klass så kontaktar du  undertecknad via mail, thore.skanberg@ahlaforsfriaskola.se

/ Thore

Viktig information

Pia Kjeldsen har idag valt att avsluta sin tjänst som rektor. Under uppsägningstiden kommer Pia att bistå huvudmannen.

Ingvald Lindström återinträder från och med idag som rektor.

Skolrådsmöte

På onsdag håller skolrådet möte och har du som vårdnadshavare frågor eller synpunkter som du vill ställa till skolledningen kontaktar du dina ledamöter i klassen senast onsdag lunch.