Skolidrott utomhus

För att försöka minska smittspridningen ska idrottslektioner från och med den 14 april i möjligaste mån ske utomhus, detta är den rekommendation som kommer från medicinskt ledningsansvarig skolsköterska i Ale kommun, en rekommendation som vi beslutat om att följa.

Vidare är rekommendationen den att bedriva aktiviteter som inte kräver duschning efteråt för att undvika omklädningsrum och duschar där det gärna kan bli trångt.

Uppmana eleverna att ta på sig bekväma och oömma kläder de dagar som de har idrottslektioner samt skor anpassande för verksamheten.

Moment som är viktiga för betygsättningen får genomföras på lämpligt sätt, till exempelvis i små grupper.

 

Ny rektor klar

Vi vill informera om att vi nu har klart med ny rektor och det är för många av oss ett känt ansikte, nämligen Johan Laasonen som tidigare jobbat här i Ale Kommun och då bl.a på Ledetskolan.

Johan som i år fyller 52 år har en diger bakgrund från skolans värld och har de senaste 20 åren tjänstgjort på Donner gymnasiet i Göteborg.

Johan tillträder tjänsten fredag 12 juni.

Information om Coronaviruset

Elever med symtom på luftvägsinfektion, även milda såsom hosta, andningssvårigheter eller feber skall stanna hemma för att minska risken för smittspridning gäller också om familjemedlemmar visar liknande symtom.  Kontakta 1177 för rådgivning.

Sjukanmälan görs enligt sedvanliga rutiner på Skola 24.

Folkhälsomyndigheten bedömer just nu risken för en allmän spridning som hög. Vi följer rekommendationerna från folhälsomyndigheten.

Friska elever skall vara på skolan som normalt, oavsett om de har vistats i utsatta områden eller inte.

Vid frågor kontakta Thore på tel. 0303-740080 eller 070-7403634

 

 

Lokalvårdare

Vi söker en lokalvårdare på 25 %. Arbetet kan utföras tidig morgon eller efter 16.00 och omfattar  4-5 dagar i veckan.

Mer information om tjänsten kontakta undertecknad på telefon 0303-740080 eller 070-7403634.

Vänligen

Thore Skånberg

Skolrådsmöte

Torsdag 27 februari är vårterminens första skolrådsmöte inbokat.

Kvällens skolrådsmöte är flyttad till tisdag 10 mars pga att vi träffar  sökande till rektorstjänsten.

Har du som vårdnadshavare frågor eller synpunkter som du önskar skolrådet tar upp så mejlar du dessa till dina klassledamöter.

Är du osäker på vilka som är ledamöter för din klass så kontaktar du  undertecknad via mail, thore.skanberg@ahlaforsfriaskola.se

/ Thore