Frånvaro rapportering

Tyvärr brister det i frånvaro rapportering från vårdnadshavare ! Det enklaste och säkraste sättet är att göra det i Skola 24. Saknas det inloggningsuppgifter kontaktar ni mig via mail så skickar jag aktiveringskod.

Det går också att maila direkt till www.sjukanmalan@ahlaforsfriaskola.se

Vänligen

Thore Skånberg

e-post: thore.skanberg@ahlaforsfriaskola.se

 

 

Välkommen Skolinspektionen

Idag hälsar vi representanter från Skolinspektionen välkomna till Ahlafors Fria Skola för tillsyn av vår verksamhet. Tillsynen pågår under två dagar och omfattar intervjuer med rektor Ingvald Lindström, pedagoger, elever samt med huvudmannen representerad av styrelseordförande Eleonor Dahllöw och Thore Skånberg.

Viktig information

Störande och farliga föremål på högstadiet
 
Mobiltelefoner skall låsas in i respektive elevskåp under lektionstid. Personliga musikspelare (som ej har mobilfunktion) skall vara avstängda under lektionstid. M
usikspelare får vara i funktion om personal i pedagogiskt syfte anser att detta är berättigat.
Personal kan i undantagsfall låta elevs mobil vara i funktion om ex. vårdnadshavare skall söka kontakt med elev i viktigt ärende. 

Laddning av mobil får ej utföras i lektionssal under lektion.

Sålunda skall mobiler vid lektion oavsett tid eller plats  vara inlåsta í elevskåpen i A-huset.

Om elev ej hörsammar personals uppmaning avseende ovanstående får personal
omhänderta mobil resp. musikspelare. Dessa återlämnas vid skoldagens slut.
Rektor kontaktas om elev ej följer ovanstående.
Vårdnadshavare kontaktas och informeras. Händelsen dokumenteras

 

Ta gärna en diskussion med Era ungdomar och har Ni frågor är Ni välkomna att kontakta mig.

 

/Ingvald