Distansundervisning högstadiet

Hej !

Vi kommer att fortsätta med distansundervisning på högstadiet 7-9 i samband med terminsstarten tisdag 12 januari och tom fredag 22 januari, kan ev. förlängas.

Beslutet grundar sig på rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och Smittskydd Västra Götalands Regionen ( VGR ) samt att Ale kommuns högstadieskolor går över till distansundervisning under samma period.

Ytterligare information skickas via mail till berörda vårdnadshavare och elever.

Frågor kan ställas till undertecknad eller rektor Johan Laasonen.

Info om covid-19

Innan kommande torsdag den 17/9 då ny information om covid-19 är utlovad vill vi påminna om vår skolas rekommendationer gällande att vara hemma eller på skolan. Har eleven halsont, snuva, hosta eller andra symtom skall eleven vara hemma och symtomfri minst två dagar innan  man går tillbaka till skolan. Vi följer fortsatt strikt Folkhälsomyndighetens och Ale kommuns riktlinjer, allt för att minska risken för smittspridning.

Frågor kring detta besvaras av undertecknad.

Med vänlig hälsning
Thore

Rektor Johan informerar

Hej !

Nu är vi äntligen igång igen !

Full fart både på skolgården och i klassrummen, precis som det skall vara.
Detta år blev det en liten annorlunda skolstart där vi var tvungna att fortsätta ta hänsyn till Folkhälsomyndighetens riktlinjer gällande Covid-19. Klasserna började olika tider för att undvika ”stor” samling på skolgården. Detta fungerade mycket bra. Alla visade stor hänsyn till tiderna och bidrog på bästa sätt för att det skulle fungera. Tack !

Vidare så fortsätter vi med de rutiner som gällde i matsalen under vårterminen tills annan information kommer och likaså gäller det idrott utomhus.

Nu fortsätter vi det spännande arbete som ligger framför oss under höstterminen 20.

Med vänlig hälsning
Johan Laasonen
Rektor
Mail: johan.laasonen@ahlaforsfriaskola.se
0303-740380
0736-206882

Bergvärme

Arbetet med installation av bergvärme inleddes under långhelgen och det är borrat på fem ställen varav tre påverkar skolgården som blir begränsad under tiden som detta pågår. Vi hoppas på elevernas förståelse för detta.