Välkommen Pia

Vi välkomnar Pia Kjeldsen som vår nya rektor och tackar Ingvald Lindström som förtjänstfullt varit tillförordnad rektor sedan termin starten i augusti.

Pia Kjeldsen